Global Company

세계최고를 자부하고 전세계인과 함께하는 글로벌기업
(주)메타바이오메드

미국, 유럽 법인설립으로 미주, 유럽 등 선진 시장 확대

중국, 베트남 생산 공장 운영으로 해외 생산거점 확보

META BIOMED CHINA

Room. 10A75, No2299, WestYan`an Road, Changning Destrict Shanghai China/ 200336

Tel +86-21-6280-6286

Fax +86-21-6280-6282

Mail chninfo@vip.sina.com

META BIOMED INC.
(NORTH & SOUTH AMERICA)

3015 Advance Lane Colmar, PA. 18915 (U.S.A)

Tel +1-267-282-5893

Fax +1-267-282-5899

Web www.metabiomedamericas.com

Mail america@metabiomed-inc.com

FacebookInstagram

META BIOMED GERMANY

Schederhofstraße 59, 45145 Essen, Germany

Tel +49 (0) 208-309919-10

Web www.meta-europe.com

Mail info@metabiomed-europe.com

Domestic Group

바이오 의료분야 TOTAL SOLUTION을 제공하는 METABIOMED

(주)메타바이오메드 본사

충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명 1로 270

Tel 043-218-1981

Fax 043-217-1984

(주)메타바이오메드 청주지점

충청북도 청주시 서원구 성봉로 192번길 44 (개신동 279-5)

Tel 043-217-8132

Fax 043-217-8133

(주)메타바이오메드 기술연구소

충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 215

Tel 043-230-8905

Fax 043-217-1983

(주)메타네트웍스

경기도 성남시 중원구 갈마치로 281번길 55 (상대원동)

Tel 031-730-4124

Fax 031-744-7385

(주)메타시스템즈

경기도 성남시 중원구 갈마치로 281번길 55 (상대원동)

Tel 031-731-7377

Fax 031-731-1888

메타비젼 - 서울

서울 특별시 중구 순화동 151번지 포스코더샵 빌딩 B동 601호

Tel 02-756-2056

Mail master@metavision.co.kr